Download

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

SET

Sanskrit

Dec

2018

1032363

Anusri Mandal

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Economics

Nov

2017

91021048

Adwaita Maiti

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Benali

July

2018

68205

Ananya Das

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2019

526504

Arka Bandyopadhyay

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

IELTS

Physics

Feb

2018

296465

Arnab Pal

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Mathematics

June

2016

422536

Ashok Mondal

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

Dec

2017

527401

Chandralekha Karan

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Mathematics

Dec

2019

WB0816201431

Debraj Kar

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JAM

Physics

2019

PH620F163

Dibyajyoti Das

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

JAM

Benali

July

2018

91011453

Goutam Barman

Department Month Year Registration number/roll number for the exam GATE
Physics   2018 PH18S46067182 Jitendra Nath Acharyya

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

 

2018

PH18S46067182

Jitendra Nath Acharyya

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2017

523010

Koushik Pradhan

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Sanskrit

July

2018

91024970

Malay Sheet

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2018

526692

Nityananda Maity

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Sanskrit

Nov

2017

91024666

Pari Pradhan

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

SET

Sanskrit

Dec

2017

1030165

Pari Pradhan

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

Dec

2018

524609

Pabitra Tripathy

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

 

2019

PH19S46056530

Pabitra Tripathy

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2019

PH19S46056530

Pabitra Tripathy

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Mathematics

Dec

2018

424337

Pratima jana

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Mathematics

2019

MA19S46055414

Pratima jana

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JAM

Physics

2016

PH613F111

Priyabrata Sahoo

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2018

PH18S46071050

Priyabrata Sahoo

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JEST

Physics

2018

P5100251

Priyabrata Sahoo

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

Dec

2018

50109

Priyabrata Sahoo

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Mathematics

June

2017

425356

Puspendu Jana

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2018

527006

Radhagobinda Bhunia

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2019

PH19S46056338

Radhagobinda Bhunia

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2019

PH19S46056338

Radhagobinda Bhunia

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JEST

Physics

2019

P4600249

Radhagobinda Bhunia

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JAM

Physics

2019

PH615F091

Ranajit Jana

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2016

521700

Sahana Das

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2016

PH16326061264

Sahana Das

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2020

PH20S16044065

Smabhu Jana

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

SET

History

2018

1136928

Sandip Manna

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JAM

Chemistry

2020

CY612A029

Sharmila Das

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Political Science

June

2015

89014674

Shibsankar Saren

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

 

2017

PH17S46065293

Somdev Pahari

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2017

520893

Somdev Pahari

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2016

PH16S26060208

Soumen Pradhan

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JEST

Physics

2017

P1900389

Soumen Pradhan

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2017

507131

Soumen Pradhan

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Geography

June

2019

WB07500483

Soumitra Mandal

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

Dec

2017

528090

Soumitra Panda

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2018

PH18S46069125

Soumitra Panda

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JEST

Physics

2018

P5100378

Soumitra Panda

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Mathematics

2019

MA19S46055262

Soumya Kanti Maity

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2017

PH17S46052297

Subhankar Patra

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2017

501081

Subhankar Patra

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Economics

June

2019

WB10524618

Subharthi Pradhan

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

GATE

Physics

2017

PH17S44039235

Subhayan Maity

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Physics

June

2016

522594

Susmita Jana

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Economics

June

2019

WB05501601

Susobhan Maiti

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Economics

June

2019

WB10525655

Nilmadhab Das

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

Economics

June

2019

WB10521838

Soumyajit Bhunia

Year of Passing

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

NET

2017

Mathematics

Dec

2019

WB1016207826

Bidhan Bhunia

Year of Passing

Department

Year

Registration number/roll number for the exam

JAM

2019

Mathematics

2020

MA611A190

Chayani Dhara

Year of Passing

Department

Month

Year

Registration number/roll number for the exam

SET

2016

Mathematics

Jan

2020

22011066

Joydeb Maity

Minakshi Sarangi

PRABHANSU PRADHAN

SOMNATH PRAMANIK

Ahindra Kumar Das

Ahindra Kumar Das

PRABIR KUMAR JANA

PRIYATOSH MANDAL

PRABITRA TRIPATHY

RABINDRANATH PRAMANIK

RABINDRANATH PRAMANIK

RAJAT KANTI KARAN 

RAJAT KANTI KARAN 

SOUMYADIP HAZRA

SUBHRANU SAMANTA

TUHIN KANTI BHUNIA

SHRABANTI BARMAN

Buddhadev Sasmal

Biswaranjan Sheet 

Suman Kumar Bera

Biswaranjan Sheet

Subhasree Bera

Nandadulal Sahoo

SOMNATH SAHOO

Biswajit Bar

Jaykumar Sahoo

Jaykumar Sahoo

Soumitra Mondal

BISHALDEEP JANA

Soumitra Mondal

JAYKUMAR SAHOO

JAYKUMAR SAHOO

Kangkan Pradhan

Soumyadip Bhunia

Prakash Kr Mandal

Debanjan Maity

Sandip Kumar Maiti

Radhagobindo Bhunia

RITUPARNA PANIGRAHI

Durlab Kumbhkar

Sucheta Pradhan

Rabindranath Pramanik

BISWAJIT MONDAL

SINGRAY TUDU

BINAY KUMAR PAUL

SOBHA SAHOO

ANUSRI MANDAL

SK AMIRUL HAQUE

BINAY KUMAR PAUL

SK AMIRUL HAQUE

BINAY KUMAR PAUL

SHIBSANKAR SAREN

SHIBSANKAR SAREN

SHIBSANKAR SAREN

SNEHASISH MANDAL

Madhubarna Das