Download-1

Asis Kanti Manna

Chandrima Senapati

Parag Ranjita Bera

Sanchayeeta Bhunia

Debarchan Mondal

Pradip Kumar Maity

Sanchayeeta Bhunia

Sharmistha Maity

Soumyadip Panigrahi

Soumyadip Panigrahi

Subhajit Panda

DEBRANJAN KHANDA

SOUMYAKANTI  BARAI

NILANJAN PRADHAN

Rupesh Thapa

Sankuntala Pradhan

Abhimanyu Maikap

Poulomi Adhikari

Rahenaj Ali Khan

Buddhadev Sasmal

Biswaranjan Sheet

Parameshwar Saren

Suvankar Pradhan 

SOMSUBHRA RANJIT

Maitry Pattanayak

Ramkrishna Acharya

Subharasmita Mahapatra

Sahin Ahmed Khan

Dipankar Pradhan

Arjun Chakrabarty

Susovan Pattanayak

Nigamananda Maity

Sabyasachi Sahoo

Mayurakshi Barik

Mayurakshi Barik

Sanjushree Bhunia

Sharmistha Maity

Tuhinsubhra Chanda

Priyanka Rajbanshi

PRANABENDU DAS

Mrinal Pradhan

Sandip Manna

MOUMITA DEB

SAMBHU JANA

SUBHAYAN MAITY

KUMAR RIDDHIMAN SAHOO

ANANYA MAHAPATRA

DEBASMITA ACHARIYA

SUBHANKAR PANDIT