Download-1

Anishree Das

Anindita Rana

Asis Kanti Manna

Asura Khatun

Atasi Pramanik

Chandrima Senapati

Manidipa Maity

Milan Acharyya

Parag Ranjita Bera

Priyanka Gayen

Priyanka Gayen

Ratnabali Maity

Sanchayeeta Bhunia

Debarchan Mondal

Parbati Paria

Patatri Pradhan

Pradip Kumar Maity

Moumita Giri

Sanchayeeta Bhunia

Sanchita Mishra

Sanchita Karan

Satabdi Maity

Sharmistha Maity

Shreyasi Maity

Sonali Maity

Sonali Nayak

Soumyadip Panigrahi

Soumyadip Panigrahi

Srijita Manna

Sriparna Mandal

Subhajit Chanda

Subhayu Manna

Sunita Bera

Sunita Bera

Suparna Giri

Supriti Bhunia

Supriya Jana

Subhajit Panda

ANUP KUMAR BERA

SINTHI SAMANTA

SOUMASIS BERA

SAYAN MAITY

IPSITA JANA

Faraha Khan

ATISH MANNA

Sancyani Maity

JAKERA KHATUN

Sancyani Maity

SUCHETA PRADHAN

RUPESH THAPA

SAMAPTI SAMANTA

DEBARSHREE JANA

MAYA MAHAPATRA

TAPAN  MANNA

DEBRANJAN KHANDA

SOUMYAKANTI  BARAI

BINPANI SAHOO

ANWESA SASMAL

SUVENDU MAITY

NILANJAN PRADHAN

SOURAV SASMAL

Rupesh Thapa

Balaram Maity

Dipika Bhunia

Abhijit Kandar

Sanchita Panda

Batasi Patra

Batasi Patra

Anindita Das

Sunanda Jana

Shrabani Mishra

Sathi Mondal

Sankuntala Pradhan

Panchami Manna

Abhimanyu Maikap

Sibani Sahoo

Poulomi Adhikari

Aindri Hazra

Debabrata Manna

Nityananda Bera

Piklu Doloi

Rahenaj Ali Khan

Rupkumar Das

SATYAGOPAL DAS

Anindita Panda

Buddhadev Sasmal

DIPANKAR DALAI

Sk. Mainuddin

Biswaranjan Sheet

Abhishek Giri

Parameshwar Saren

Rahul Samanta

RITESH PARYALI

Subhas Manna

Suvankar Pradhan 

SUBHADEEP PANDA

Sukanya Maity

SK.AKBAR ALI

SOMSUBHRA RANJIT

Astami Dhara

Astami Dhara

Bhaskar Manna

Abhijit Nayak

Debasis Maity

Moumita Pradhan

Pravanjan Bera

Anita Manna

Biswajit Bar

Namita Kuila

Sohini Ojha

Susmita Das

Maitry Pattanayak

Soumitra Mondal

Munmun Bera 

Ramkrishna Acharya

Subharasmita Mahapatra

Sathi Mandal

Jaykumar Sahoo

Arpita panda

Jhilam Bhunia

Pallabi Mandal

Sahin Ahmed Khan

Sayani Maity

Soumen Barik

Sujit Maity

Sukanya Mali

Susmita Dey

ANWESHA DINDA

Mamata Pal 

Moumita Giri

Rumi Samanta 

Sangita Sahoo

Sourav Maity

Supriti Das

Adwaita Maity

Anindita Jana

Anindita Jana

Bidisha Majhi

Chaitali Mishra

Debasish Bera

DEBASHRUTI JANA

Dipankar Pradhan

Jayita Majhi

Masud Ahmed

Nilmadhab Das

Pallabi Ukil

Barnita Jana

Moumita Pradhan

Pabitra Patra

Poulami Bera

Pulak Pramanik

Oindrila Das

Jhantu Pradhan

Nantu Kumar Das

Porimal Jana

Biswajit Patra

Nirupam Das

Pravansu Paria

Arjun Chakrabarty

Susovan Pattanayak

Nigamananda Maity

Shibam Bera

Sabyasachi Sahoo

Mayurakshi Barik

Dipika Maity

Anushree Giri

Mayurakshi Barik

Dipika Maity

Debanjan Maity

Soham Mishra

Ramshankar Jana

Kangkan Pradhan

Sangita Patra

Sangita Patra

Dipanwita Manna

Sathi Maity

Sanjushree Bhunia

Suprava Maity

Sharmistha Maity

Tuhinsubhra Chanda

Manisha Maity

Pranati Panda

Sucheta Bar

Sumi Mondal

Madhurima Jana

Susmita Mondal

Nibedita Panda

Anindita Chanda

Payel Mukherjee

Priyanka Rajbanshi

Soumen Manna

Priyanka Giri

PRANABENDU DAS

Akash Das

Mrinal Pradhan

Santosh Barik

Puspa Das

Sanjib Bera

Sandip Manna